JS Sp z o.o.

Idź do spisu treści

Menu główne:

JS Sp. z o.o. powstała w 2013 roku.

Przedmiotem działalności Spółki są:

Usługi :
– transport międzynarodowy materiałów niebezpiecznych ADR – specjalizacja :
- gazy skroplone : butan, butyleny, eter dwumetylowy, propylen, izobutan, propan,
mieszaniny węglowodorów gazowych – (A, A01,A02, A0, A1, B1, B2, B lub C) w klasie 2,
kod klasyfikacyjny i grupa pakowania 2F, na podstawie licencji na wykonywanie
międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy Nr TU - 039813

Handel :
- jesteśmy bezpośrednim importerem w/w produktów w tym gazu LPG (propan-butan)

Posiadamy stosowne zezwolenia i koncesje w tym:
OPC/12460/22899/W/OLB/2013/EBo,
OPZ /13/22899/W/DRG/2014/RWr
na obrót paliwami.

Prowadzimy :
- sprzedaż detaliczną – dostarczamy gaz bezpośrednio na stacje paliwowe i gazowe;
- sprzedaż hurtową cało cysternową z dostawą do klienta na terenie Unii Europejskiej

Dostarczane przez nas produkty spełniają wymogi polskiej normy PN - EN 589.
O wysokim standardzie jakościowym oferowanych przez Spółkę JS produktów świadczą certyfikaty wydawane przez niezależne i akredytowane firmy kontrolne, które są dostępne na naszej stronie internetowej.
W związku z podpisanymi kontraktami z dostawcami z Białorusi i Rosji jesteśmy Firmą stabilną i wiarygodną dla Naszych partnerów z terenu całej Unii Europejskiej.
Celem Firmy JS jest dostarczanie produktu wysokiej jakości, który zapewni zadowolenie Klienta oraz spełni wymogi przepisów prawa.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego